Undermeny

Varför satsar MedNiemi tandläkar­mottagning på förebyggande tandvård?

Att själv vara aktiv är viktigt – genast när du märker att något hänt i munnen, tag kontakt! Vi vill vara till hands i ett tidigt skede, för att graden av vård behövs då i så mycket mindre skala, hjälp och behövande vård blir enkel och problemfri för oss alla. Kallelser till årsgranskning tillämpas också i avseende på detta. När vi hittar ännu ett symptomfritt, undangömt problem i tid, behövs mindre hjälp i korrigeringen. Om man väntar på att få hjälp, leder det till att problemet blir värre. Målet för vår tandvård på MedNiemi är att förbättra och bevara munnens hälsa. Tand uttagning är för oss alla en slutgiltig och oåterkallelig skada och förlust. En tand uttagning ska inte ske på lätta grunder. Nya tänder dyker inte upp utan hjälp från mer avancerad tandvård.

Friska egna tänder är en del av den allmänna hälsan. Munnen är en central del, nära allt livsviktigt i vår kropp. Varför då nonchalera vården av den? Forskningsresultat om mun sjukdomars samband med allmänna sjukdomar presenteras fortsättningsvis mer och mer: hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, osteoporos.

Det är aldrig för sent att påbörja nya levnadsvanor, som förbättrar munnens hälsa och kroppens allmänna tillstånd.

Vad bör man göra – egen vård